Εγγύηση προϊόντων DAINESE

Η εγγύηση των προϊόντων ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία της αγοράς τους.Όταν το πρόβλημα παρουσιαστεί μέσα στο άνω χρονικό διάστημα ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στο κατάστημα αγοράς του.

Καμία επισκευή ή ενδεχόμενη αντικατάσταση δεν γίνετε μέχρι ωσότου το προϊόν σταλεί στο εργοστάσιο της DAINESE για να διαπιστωθεί η βλάβη. Αυτό ισχύει για όλους τους καταναλωτές που πρέπει να γνωρίζουν ότι το πιστωτικό ή η αντικατάσταση θα γίνει μόνο μετά που ο τεχνικός – customer service της DAINESE θα έχει αποδεχτεί το πρόβλημα του προϊόντος.

Για να ζητηθεί η παρέμβαση της εγγύησης ο καταναλωτής πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως την απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο που βεβαιώνουν την κατάσταση της ενεργού εγγύησης.

Ορισμένα προϊόντα που έχουν αλλοιωθεί λόγο της υπερβολικής χρήσης μπορεί να μην γίνουν αποδεχτά στην εγγύηση αν και είναι μέσα στο χρονικό διάστημα των 2 χρόνων. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει η γνώμη των τεχνικών της DAINESE.

Προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση και έχουν αναγνωριστεί σας ελαττωματικά:

Προσοχή!!!

Για τα κράνη της DAINESE:

Η επιστροφή των προϊόντων που είναι στην εγγύηση :